Lyckade möten med besvärliga människor - Uppsala

Börjar 2018-11-06 18:00

Överallt finns de besvärliga personerna. De kan dyka upp framför dig som både stressade kollegor, missnöjda kunder, lata elever, irriterade föräldrar, oroliga patienter, kritiska personer eller andra som sprider negativ energi omkring sig. Listan på besvärliga personer kan göras lång. Konfliktorienterade samtal tar mycket energi och kraft. I värsta fall leder de till utmattning, ångest och sjukskrivningar.

Men hur skulle det kännas att kunna bemöta de här besvärliga personerna med lugn, fokus och närvaro? Så att du skapar goda möten samtidigt som du behåller arbetsglädjen och framför allt din dyrbara energi.  

Under föreläsningen får du ta del av både forskning och värdefull kunskap om hur du kan bygga din bästa bemötandestil och hur du hanterar besvärliga personer. Du får konkreta verktyg, råd och tips som du kan tillämpa direkt i vardagen. Teori och praktiska moment varvas med personlig vägledning och dialog för bästa inlärning.

Målet med föreläsningen är att du ska få kompetens att behålla lugn, fokus och arbetsglädje oavsett vem du möter.

Förstärk gärna kunskapen genom att delta i föreläsningen tillsammans med dina kollegor eller hela företaget.

Målgrupp
Alla som arbetar med mänskliga möten – pedagoger, informatörer, handläggare, personal inom vård och omsorg, försäljare, chefer, projektledare och övrig personal som har möten i arbetslivet.

Ur programmet
•  Vetenskaplig forskning – kommunikation, bemötande
•  Fungerande mötesstrukturer 
•  Så bygger du din bästa bemötandestil 
• Vikten av emotionell intelligens och medveten närvaro
• Tekniker som avväpnar
• Konkreta verktyg, triggers och praktiska moment
• Råd och tips på hur vi tillämpar kunskapen 


Föreläsningen ger dig verktygen för att
• Bemöta besvärliga personer
• Hålla distans och vara professionell
• Styra samtal och möten medvetet
• Behålla lugnet
• Skapa förutsättningar för professionella samtal
• Komma i balans efter tuffa möten
• Råd och tips på hur vi tillämpar kunskapen 

Tidigare deltagare

 ”Upplyftande.”

”Spännande och inspirerande.”

”Nu kan jag välja hur jag möter andra människor.”

”Nu har jag verktygen att styra mina samtal, så att samtal som tidigare var tuffa har blivit enkla att hantera.”

”Användbara verktyg som förändrat mina relationer mirakulöst.”

Föreläsare Cecilia Åkesdotter 
Är civilekonom, internationellt certifierad coach, författare till boken Heartfulness och en av Sveriges främsta experter inom mindfulness. Hennes föreläsningar inspirerar hela svenska folket – privatpersoner, chefer och medarbetare i näringslivet och offentlig verksamhet. Hon har under 20 år föreläst för tusentals medarbetare i arbetslivet inom kommunikation, stresshantering och ledarskap och som specialist inom medveten närvaro under 10 år. Med smittande engagemang, inspirerande pedagogik och levande exempel lyfter hon sitt auditorium med glädje och värme.  

Boka din plats här >>